Aktivnosti Kluba

1. Sakupljanje i razmena kolekcija kinder figura

2. Organizovanje izložbi i sajmova kinder figura u Srbiji i Crnoj Gori

3. Štampanje biltena kluba

4. Humanitarne akcije okrenute najmlađima

5. Saradnja sa sličnim klubovima u zemlji i inostranstvu

Kinder klub kolekcionara organizovao je 7. Maja 2005 godine prvi sajam kinder igračaka u Klubu Vračar u Krunskoj ulici broj 38. Fotografije možete pogledati u Foto Galeriji.